Agenda Gemeenteraad

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Subsidiereglement bestrijding Aziatische hoornaars. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links subsidiereglement hoornaars Boutersem.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Wijziging tracé voetweg 29 - OMV_2023145031 - Eksterstraat 33 - 33A.  Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Gevaar infiltratiebekken Geestelijkenhoek. Afzetten nadarhekken door de gemeente. Bekrachtiging.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Overeenkomst gebruik zwembad Tienen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Definitieve vaststelling naamgeving paden in kader van ruilverkaveling Willebringen. Vaststelling

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Fietspadenproject Klein-Heidestraat Inn 1-2 en Inn 3-4. Ontwerpakten. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Grondverwerving voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat i.k.v. aanleg 2DWA-riolering Malendriesstraat opwaarts tot de grens met Lubbeek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Affectatie van privaat naar openbaar domein. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Watering De Mene: algemene vergadering op 07/03/2024. Bekrachtiging.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Watering Het Velpedal: Gewone algemene vergadering op 05/03/2024. Bekrachtiging.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Zefier. Algemene jaarvergadering op 13/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Voorstel aanpak ingediende participatievoorstellen 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Verkoop gronden gemeente aan ANB en ontwerpakte. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant oktober 2023 en januari 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake klacht aankoop fluohesjes. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Erediensten. H.Maria Boutersem. Jaarrekening 2023. Positief advies.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links Jaarrekening.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Wijziging bijzondere politieverordening GAS-Snelheid. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Punt bijlagen/links GAS5_bijzondere politieverordening gecoordineerd.pdf Download
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Erediensten- VPK Leuven- Jaarrekening 2023. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Pleegzorggemeente: samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 05/04/2024