Agenda Gemeenteraad

Van 22 FEBRUARI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Aanstelling vzw DOKO als aankoopcentrale overheidsopdrachten. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Verwerkingsovereenkomst Vastgoedinformatie Platform. Nieuwe formaliteiten decreetfase. Vernieuwing retributiereglement vastgoedinformatie. Vaststelling

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Punt bijlagen/links 20240222_retributiereglement_VIP.pdf Download
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Aanpassing van het retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning. Vaststelling.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Tracé wegenis - OMV_2023099149 - Kerkomsesteenweg fietspaden. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Grondverwerving alternatief fietspad parallel met Smidstraat. Innameplannen - schattingsverslag - vooropgestelde verkoopbelofte. Totaalraming van aankoop gronden en aanstelling onderhandelaar. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Voorlopige vaststelling rooilijn fietspad Kerkomsesteenweg. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Aanvaarding schenking 2 fotodoeken. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Nominatieve subsidies 2023. Samana.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 22 februari 2024

 

Tussenkomst voor gebruik kerk Boutersem door Yae'da. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/02/2024