Agenda Gemeenteraad

Van 23 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Punt bijlagen/links 20210918.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 september 2021

 

Tijdelijke politieverordening houdende het verbod van verkoop van alcoholische dranken door alle winkels op grondgebied van de gemeente Boutersem tijdens het weekend van de HAWAIJIN-fuif. Goedkeuring -  Hoogdringend punt

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 september 2021

 

Gemeentelijke basisschool. Schoolreglement en informatiebrochure. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Gemeentelijke basisschool. Samenwerkingsovereenkomst Centrum Leerlingenbegeleiding Oost Brabant 2021-2022. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Onderwijs: bijkomende vakantiedagen schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Aanwijzing gemeentelijk omgevingsambtenaar. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Ruimtelijke ordening. Voorstel naamgeving wegel Sint-Rochuspad. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Trage wegen 19, 32, 36. Voorstel naamgeving. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 september 2021

 

Lokale Economie. Dierenwelzijn. Aanpassing markreglement verbod op verkoop levende dieren. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Punt bijlagen/links 20200923_marktreglement.pdf
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 23 september 2021

 

Aanvullend politiereglement. Creatie oversteekplaats en parkeerstroken - Smidstraat N234. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering eerste semester 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Energie en klimaat. Verduidelijking conversiefactoren gebruikt in Burgemeesterconvenant. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Fraudeonderzoek buitenlandse eigendom-Goedkeuring -  Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Voorstel tot beslissing om gemeenteraad in de nabije toekomst via livestream aan te bieden aan de inwoners ter bevordering van de burgerparticipatie- Weigering -  Toegevoegd punt

 

Publicatiedatum: 01/10/2021