Agenda Vast bureau

Van 3 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Zittingen vast bureau. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Collectieve acties in strijd tegen kinderarmoede. Schoolkosttoelage. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Ondersteuning aankoop kinder/jeugdkledij. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Uitvoering reglement Sociaal-Culturele Participatie 2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Ten laste name schoolmaaltijden 2021-2022. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Aanwerving verzorgende OCMW: vacantverklaring-publicatie vacature-vooropgesteld tijdsverloop - uitbreiding uren. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 10/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 3 augustus 2021

 

Verslag financiële controle loontoelage en subsidie TWE-OCMW 2019. Kennisname

 

Publicatiedatum: 10/08/2021