Agenda Vast bureau

Van 14 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Oproep tot kandidaten voor de functie van maatschappelijk werker bepaalde duur via verkorte procedure 1 FTE loonschaal B1-B3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Zittingen vast bureau. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

RMW-raad. Vaststelling te behandelen punten zitting RMW-raad van 23/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Facturen O/AJ/2024/142 tem 177. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Conformiteitsonderzoek LOI en noodwoning. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Interbestuurlijke samenwerking GBO. Ondertekenen protocolakkoord in kader van GBO_advies welzijn. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.