Agenda Vast bureau

Van 16 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 16 april 2024

 

Zittingen vast bureau. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 16 april 2024

 

EthiasCo: Gewone algemene jaarvergadering 13/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 16 april 2024

 

RMW-raad. Vaststelling te behandelen punten zitting RMW-raad 25/04/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 24/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.