Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 23 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interbestuurlijke samenwerking GBO. Ondertekenen protocolakkoord in kader van GBO_advies welzijn. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Interleuven. Algemene vergadering op 19/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 mei 2024

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 28/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.