Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 23 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 23 september 2021

 

Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering eerste semester 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/10/2021