Agenda Raad voor maatschappelijk welzijn

Van 28 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Verkoop gronden aan ANB en ontwerpakte. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Watering De Mene: algemene vergadering op 07/03/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Watering Het Velpedal: Gewone algemene vergadering op 05/03/2024. Bekrachtiging.

 

Publicatiedatum: 20/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 maart 2024

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 20/03/2024