Agenda Gemeenteraad

Van 25 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Voorlopige vastststelling rooilijn F24 van Boststraat tot aan N234 Stationsstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Definitieve vaststelling rooilijnplan fietspad Kerkomsesteenweg vanaf Lubbeeksestraat tot aan overgang bebouwde kom Kerkom. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. en 2.0. - 2023. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Verkoop grond gemeente Boutersem aan consoorten Stevens. Ontwerpakte. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Fietspaden Kerkomsesteenweg.Bestek. Lastenvoorwaarden uitvoering, Raming en Gunningswijze. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Aanvullende studieopdrachten Fietspaden Kerkomsesteenweg. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Uitvoering ontharding Ruilverkaveling Willebringen - definitieve belofte van toelage voor de uitvoering van dossier  B.B. nr VLB/2023/RVK30003 030. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Riobra. Agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering op 24/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Iverlek. Agenda algemene vergadering tevens jaarvergadering op 26/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

EthiasCo: Gewone algemene jaarvergadering 13/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Beoordeling ingediende participatievoorstellen 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 25 april 2024

 

Erediensten. Kerkfabriek H. Maria Boutersem. Budgetwijziging 2024/1. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.