Agenda Gemeenteraad

Van 19 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Notulen. Proces-verbaal van de vorige zitting. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Aanvullend politiereglement - Uitbreiding snelheidspan zone 30 Vertrijk - Boutersem  Stationsstraat - Smidstraat N234 -  - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Interlokale vereniging Academie Regio Tienen: jaarrekening en -verslag 2020. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Uitbreiding exclusiviteitscontract met InterLeuven. Klimaat- en taakondersteuning. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Verlenging subsidieperiode tem15 oktober om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van covid19 pandemie te versterken. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Jaarrapport Organisatiebeheersing 2020-2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Contract aangaan leningen. Contract en procedure. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Verenigde Protestantse Kerk van Leuven. Budget 2022. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 19 augustus 2021

 

Kerkfabriek Sint-Anna Roosbeek. Budgetwijziging 2020-2. Kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021