Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 26 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkstraat op 15/04/2024 van 08u00 tot 19u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Oude Baan 11 van 29/03/2024 07u00 tot 04/04/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Domstraat aan het kruispunt met de Willebringsestraat van 09/04/2024 07u00 tot 16/04/2024 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Willebringsestraat 145 van 28/03/2024 06u00 tot 05/04/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  OMV_2023137304 - Eksterstraat 27A - 27B. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Klaproos (deel uitbreiding wegenis). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Verkoop pastorie Butsel. Toewijzing bod. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Principiële vraag tot het inplanten van een cabine - Leuvensesteenweg (openbaar domein). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Verhuur klaslokaal GBB. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Lokale Economie. Toelating drankvergunning pop-up Willebringen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Fietspaden Klein-Heidestraat grens Bierbeek - Vorderingsstaat 2 en Factuur 24024RI24000350. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Bermbeheer gemeentewegen 2024 - Goedkeuring gunning

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Bermbeheer landbouwwegen 2024 - Goedkeuring gunning

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Herinrichting overstromingszone Moergracht. Aanstelling notaris. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Bepaling consolidatiedatum arbeidsongeval: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Vacantverklaring functie poetsbeambte bepaalde duur met optie onbepaalde duur via verkorte procedure 1 FTE loonschaal E1-E3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Vacantverklaring functie technisch assistent technische dienst en groendienst bepaalde duur met optie onbepaalde duur via verkorte procedure 1 FTE loonschaal D1-D3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Inkomende stukken. Periode 18/03/2024 t/m 22/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Brief minister Binnenlandse Zaken inzake benoeming voorzitters gemeentelijke hoofdkantoors. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Rechtszaak online veiling. Aanstelling raadsman. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Erediensten. Uitbetaling investeringssubsidie deel 1 -2024 restauratie gevels, daken kerk OLV Hemelvaart Vertrijk en kerkhofmuur Vertrijk. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 15 /2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 26 maart 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's ( lijst 615/2023 en lijsten 85,86,107-113/2024)- Lonen (Lijsten 87-106/2024). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 26/03/2024