Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 14 FEBRUARI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Zomerkermis Roosbeek. Inname standplaats. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Nieuwstraat 98 van 22/02/2024 00u01 tot 29/02/2024 23u59. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 93 van 19/02/2024 06u00 tot 08/03/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg op 3 locaties van 14/02/2024 06u00 tot 21/02/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanstelling vzw DOKO als aankoopcentrale overheidsopdrachten. Agendering gemeenteraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Personeel. Ziekteverlof. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Personeel. Korte vervanging. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  OMV_2023159655- Dorpsstraat zn. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Natuurbeheerplan Velpevallei. openbaar onderzoek. Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Kapmachtigingen ANB Butselbos. Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023158661 - Klein-Heidestraat 45. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023151755 - Hertenstraat 13. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Giulliams -  ruilverkaveling t.h.v. Dalemstraat - verkoop Dalemstraat. Besluit.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Vrijgave waarborg bij bouwwerken Heylen Real Estate - Leuvensesteenweg 347-349. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Vraag adviesverlening door de gemeenteraad aan de provinciaal omgevingsambtenaar inzake omgevingsvergunning - OMV_2023099149 - Kerkomsesteenweg fietspaden. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Adviesverlening aan de provinciaal omgevingsambtenaar inzake omgevingsvergunning - OMV_2023003662 - Ruilverkaveling Willebringen (deel 5). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Leuvensesteenweg 469. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning -

OMV_2022051790 - Verbindingsweg. Kennisname beslissing.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Bermbeheer landbouwwegen 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Bermbeheer gemeentewegen 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

RVK Willebringen voorstellen commissie van advies dd 06.02.2024 beterffende behandelde bezwaren

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Busvervoer GBB Schooljaar 2024-2025 - Stopzetting van de plaatsingsprocedure. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanwerving Contractueel Diensthoofd Bibliotheek en Vrije Tijd B4-B5 op basis van proces-verbaal examenverrichtingen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Vacantverklaring voltijds contractuele functie onbepaalde duur deskundige personeel B1-B3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Vacantverklaring voltijds contractuele functie onbepaalde duur administratief medewerker personeel C1-C3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Inkomende stukken. Periode 05/02/2024 t/m 09/02/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanvaarding schenking 2 fotodoeken privépersoon. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Gemeenteraad. Vaststelling te behandelen agendapunten zitting gemeenteraad 22/02/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Tussenkomst voor gebruik kerk Boutersem door Yae'da. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Leegstand. Onwaardestelling belasting. Leuvensesteensweg 321. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Herstel trage wegen omgeving kasteelsite Boutersem. Intrekking Leaderdossier. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 7/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 februari 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 590-597/2023 en 29-36/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/02/2024