Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 28 MEI 2024

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening petanquetornooi 18 augustus 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening Signalisatie parkeerverbod Rock Baatsem 2024 van 7 tot en met 11 augustus. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening parkeerverbod tijdens Zomerkermis op het kerkplein Roosbeek 24/08 - 01/09/24. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening Processie Kerkom 22/09/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening rommelmarkt Roosbeek 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening Honsemsestraatfeest op 24/08/2024 van 14u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening Oude Baan straatfeest op 22/06/2024 van 11u00 tot 22u00. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Neervelpsestraat op 10/06/2024 van 10u30 tot 11u30. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkomsesteenweg 267 van 29/05/2024 06u00 tot 12/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Stationsstraat 91 op 12/06/2024 van 07u00 tot 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Vergunning inname openbaar domein Lubbeeksestraat 92-94. Weigering.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Levering warme maaltijden GBB 2024-2025 - Goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningswijze.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Rattenbestrijding. Overstappen naar gifvrijsysteem. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Samenaankoop 'Behaag je tuin' 2024 - afhaalpunt en koppeling geboorteboomactie. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  OMV_2024029581 - Kapelstraat 66 - 68. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanvraag bebossingsvergunning ANB. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanvraag bebossingsvergunning ANB - Velpevallei. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022124455 - Verbindingsweg 2. Ontvangen bezwaren n.a.v. tweede openbaar onderzoek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022124455 - Verbindingsweg 2. Hoorzitting 2. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Beslissing van de Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023049047 - Willebringsestraat 79. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Beslissing van de Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023137017 - Eksterstraat 10Bis en Capuyenberg. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Toewijzing catering zomerbar 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Site van het toekomstig Dorpshuis in Willebringen. Actieplan. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop promotie ambacht. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Dorpshappening Roosbeek: manifestatie. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Herbestemming St-Remigiuskerk-Studiekost. Factuur 19. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door De Watergroep voor uitvoering werken Klein-Heidestraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Bepaling consolidatiedatum arbeidsongeval. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Disponibiliteit wegens ziekte. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Ontslag Elodie Dassy in onderlinge toestemming: Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Inkomende stukken. Periode 21/05/2024 t/m 24/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Fietspaden Klein-Heidestraat grens Bierbeek - Vorderingsstaat 4 en Factuur 24024RI24000711 . Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanleg alternatief fietspad parallel met Smidstraat  - studieopdracht  - vorderingsstaat 3 /factuur 42705470. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Lijst college-retributies en belastingen. Visering en uitvoerbaarverklaring. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Bezwaar meerwaarde. Rechtszaak Gemeente Boutersem vs. Verelst Projects. Bepaling pleitdatum en conclusietermijnen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 31 /2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 28 mei 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 195-208) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 29/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.