Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 21 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 september 2021

 

Tijdelijke politieverordening: opheffen uitgezonderd plaatselijk verkeer deel Kerkstraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Onderwijs: nascholingsplan schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

DB Nieuwbouw Kleuterschool& BKO. Verrekening 1: opmaak archeologienota ‌‌. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

DB Nieuwbouw Kleuterschool& BKO. Verrekening 2. Omheining Blusvijver. Goedkeuring‌‌‌

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021018075 - Verbindingsweg 2 - Standpuntinname

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021026202- Domstraat 14 - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021105626 - Boskouterstraat 1- Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Openbaar onderzoek: Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Kennisname

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Sport. Heropstart petanquecompetitie vanaf 3 oktober 2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Herstellen poorten technische dienst. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Meerwerken Collector Molendries. Aanpassing verrekening 2. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Collector Molendries. Vorderingsstaat 23bis. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Patrimonium. Overeenkomst terbeschikkingstelling van de kerk St Remigius voor pop-up FIKA LAB. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Inkomende stukken. Periode 13 t/m 19 september 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Ingebruikname tijdelijke vaste camera's in testopstelling tijdens evenement in domein Kwabeek. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 60 /2021.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 23/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 21 september 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 279-289 en 291/2021). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 23/09/2021