Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 5 MAART 2024

Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening petanquetornooi 5 mei 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening petanquetornooi 16 mei 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Honsemsestraat 12 van 12/03/2024 06u00 tot 22/03/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkomsesteenweg 8 van 21/03/2024 08u00 tot 22/03/2024 18u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Koutemstraat 63 van 15/04/2024 07u00 tot 22/04/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Klein-Heidestraat 50 van 16/04/2024 06u00 tot 18/04/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 224 van 11/03/2024 06u00 tot 15/03/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 305D van 13/03/2024 van 06u00 19/03/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening tijdelijk afsluiten voetweg 30 (verbinding Martelarenstraat - Leuvensesteenweg). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Verslag mobiliteitsoverleg 27/02/2024 - Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Personeel. Instaplestijden. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Pleegzorggemeente: samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Natuurbeheersplan Velpevallei ANB adviesverstrekking. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Adviesvraag FANC - Tetravision bv- Leuvensesteenweg 226 bus A - gunstig advies. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Erfgoed beschermdossiers Kasseiweg Hertenstraat en Keizerstraat. Kennisname

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023162769 - Parking E40. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Aanvraag tot stedenbouwkundig attest - SA 2023_3 - Willebringsestraat 83. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Quiz in Buurthuis Vertrijk. Staat zaal. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Staat Buurthuis Vertrijk na verhuur. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Gunning fietspaden Klein-Heidestraat grens Bierbeek. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Grondverwerving voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat i.k.v. aanleg 2DWA-riolering Malendriesstraat opwaarts tot de grens met Lubbeek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Fietspaden Klein-Heidestraat grens Bierbeek - Vorderingsstaat 1 en Factuur 24024RI24000251. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door De Watergroep voor uitvoering werken Maagdomstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Kostenloze grondafstand Klaproos aan gemeente. Aanstelling notaris. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Brief eigenaar tuinmuur langs voetweg nr. 30 verbinden van Leuvensesteenweg - Martelarenstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Inkomende stukken. Periode 26/02/2024 t/m 01/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 10 /2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 5 maart 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 609-610/2023 en 56-62,64-67) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/03/2024