Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 20 FEBRUARI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Organisatie Schlagerfestival op zaterdag 6 juli 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Principiële goedkeuring wijzigingswerkgroep tracé F24 Vertrijk - Tienen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Maagdomstraat 4 van 15/03/2024 07u00 tot 19/03/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Roosbeeksestraat 34 op 29/02/2024 van 07u00 tot 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Boskouterstraat 1 van 21/02/2023 07u00 tot 23/02/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Zavelstraat 2 van 22/02/2024 06u00 tot 28/02/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Nieuwstraat 31 op 23/02/2024 van 06u00 tot 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening infomoment Doorendoor Kerkplein Boutersem op 16/03/2024 van 06u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Beperkt bodemsaneringsproject Leuvensesteenweg 232. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Adviesverlening aan de provinciaal omgevingsambtenaar inzake omgevingsvergunning - OMV_2023143197 - Broekstraat 24. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Principiële vraag tot het inplanten van een cabine - Molenweg. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Vraag Brummo - ontwikkeling Valkenberg. Goedkeuring antwoordbrief.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Subsidieoproep. Innovatieve woonprojecten. Niet-deelname. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Oproep pilootproject verduurzamen linten en verspreide bebouwing. Niet-deelname piloottraject. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_ 2023154474 - Eksterstraat 35. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023150082 - Doornstraat 17. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023139838 - Honsemsestraat 31A. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023136879 - Klein-Heidestraat 23. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_ 2023137017 - Capuyenberg. Standpuntinname.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Ondersteuning raadsman - informatieaanvraag planologisch attest. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - 2023070740 - Leuvensesteenweg 317. Advies provinciaal omgevingsambtenaar. Kennisname

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Boekstartproject verlenging. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Lokale economie. Afwijkingen wekelijkse rustdag 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Herstelling muur aan put bij de scouts. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Vrijgave waarborg bij bouwwerken Haegeman Axel - Malendriesstraat 39. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Huur van een minigraafmachine. Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Vacantverklaring FT jobstudenten TD/Groendienst, Poetsdienst en dienst Vrije Tijd 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Ondertekening Protocol Vlaamse Huisvestingstool (VHT) Oekraïne. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Inkomende stukken. Periode 12/02/2024 t/m 16/02/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Watering De Mene: algemene vergadering op 07/03/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Watering Het Velpedal: Gewone algemene vergadering op 05/03/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Antwoord van Agentschap Binnenlands Bestuur inzake klacht aankoop fluohesjes. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 8/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 20 februari 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 598-606/2023 en 37-48-9/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/02/2024