Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 31 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Straatfeest Nachtegaalstraat op 18/09/2021 tussen 15u00 en 23u30.

Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Straatfeest Smidstraat op 04/09/2021 tussen 12u00 en 23u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening. Parkeerverbod kerkplein Roosbeek. Nacht van de duisternis 9 oktober. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening. Parkeerverbod straatfeest in de Nachtegaalstraat op 18/09/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening. parkeerverbod kiss&ride en parking Vrije basisschool De Mozaïek kant Valkenberg van 01/09/2021 tem einde Coronamaatregelen. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening opheffen parkeerverbod deel Neervelpsestraat voor 750 jaar Kwabeek op 24 t.e.m. 26 september 2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Wegmarkeringen Smidstraat. Aanpassing en gedeeltelijke intrekking collegebeslissing 17.08.2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening: eenrichtingsstraat / parkeerverbod Kattestraat vanaf Willebringsestraat tot de Klein-Heidestraat op 4 & 5 september naar aanleiding van Autocross Bierbeek. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Renovatie Schoolsportzaal. Vorderingsstaat 10 (Factuur 99). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Renovatie Schoolsportzaal. Vorderingsstaat 11 (Factuur 140). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Deelname project bodemgerelateerde onderzoeken Interleuven. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Adviesverlening aan de provinciaal omgevingsambtenaar inzake omgevingsvergunning -  OMV_2021134360 - Klein-Heidestraat 58. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021077897 - Leuvensesteenweg 317A. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021090507 - Lubbeeksestraat 162  - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Lokale Economie. Dierenwelzijn. Aanpassing markreglement verbod op verkoop levende dieren. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Telenet. Aanvraag tot uitvoering netwerken Kerkomsesteenweg 313. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Telenet. Aanvraag tot uitvoering netwerken Kerkomsesteenweg 336. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door Fluvius voor uitvoering werken in de Hertenstraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Aankoop verkeersborden SB 250 - stilstaan & parkeren. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Collector Molendries. Vorderingsstaat 21, 22 en 23 (Factuur 2465/VF/21070017 en 2466/VK/21070002). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 2. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 3. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Bepaling consolidatiedatum arbeidsongeval. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Vacantverklaring 3 Functies (D1-D3) - voltijds (38/38) - contractueel onbepaalde duur:  technisch assistent voor technische dienst. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Erediensten. KF Heilige Maria Boutersem: notulen van de kerkraad van 09/08/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Inkomende stukken. Periode 23/08/2021 t/m 27/08/2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 53-55 /2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 01/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 31 augustus 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 241-259 /2021). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 01/09/2021