Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 21 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening Molenfeest Willebringen op 02/06/2024 van 13u30 tot 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkomsesteenweg 165 van 10/06/2024 06u00 tot 28/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Tijdelijke vergunning fietsenstalling terras café De Pomp. Periode van 27/05/2024 tot en met 30/09/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein. Zavelstraat 4 Roosbeek. Periode 17/06/2024 7:00 uur van - tot 19/06/2024 16:00 uur. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Tijdelijke Politieverordening. Instellen parkeerverbod en éénrichtingsverkeer Koutemstraat aan de parochiekerk van Vertrijk op 24/05/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Jeugd. Aanvraag speelstraat Groenstraat van 15/08/2024 tot 18/08/2024 telkens van 12u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Aanleg alternatief fietspad parallel met de Smidstraat. Fase 3 studiekosten. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Resultaten snelheidsinformatiebord Oude Baan ter hoogte van huisnummer 84 van 12/04/2024 tot en met 03/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

INL jaarrapport 2023. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Week van de bij van 26 mei 2024 t.e.m. 02 juni 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024054738 - Kerkomsesteenweg 114. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023155941 Kerkomsesteenweg 311A - 311C. Standpuntinname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Verlaagde aflevertermijn Vastgoedinformatieplatform. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Erkenning als lokaal opvanginitiatief. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Stille studeerruimtes- toewijzing examenperiode juni 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Occasionele standplaats voorlichtingsvoertuig op markt. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Uitvoeren van onderhoudswerken aan onverharde wegen 2024. Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Fietspad Kerkomsesteenweg Fase 1. aanstelling veiligheidscoördinator. Gunning. Goedkeuring .

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door De Watergroep voor uitvoering werken Torenhofstraat (parking Honsem). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Voorstel ambtshalve afvoering. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Erediensten. KF Heilige Maria Boutersem: notulen van de kerkraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Inkomende stukken. Periode 13/05/2024 t/m 17/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

IGO div: Algemene vergadering 21/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Openbare verkoop pastorie Butsel. Goedkeuring afrekening.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Aanpassing meerjarenplan voor budgetjaar 2025. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Opmaak EPC niet-residentiële gebouwen - deelfactuur. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr.  28/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 21 mei 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 186-194/2024). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.