Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 23 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kumtichsestraat 53 van 23/05/2024 07u00 tot 27/05/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening Herdenking politieke gevangenen op 05/05/2024 van 06u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Instellen parkeerverbod en éénrichtingsverkeer Koutemstraat aan de parochiekerk van Vertrijk op 9 mei 2024 en 19 mei 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening Dorpshappening Landelijke Gilde in de Lubbeeksestraat op 02/06/2024 van 06u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Heidestraat 13 van 27/05/2024 07u00 tot 07/06/2024 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aankoop rekenmethode gemeentelijke basisschool. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Kapmachtiging ANB - kappen van bomen in een openbaar bos. Kennisname

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Project verwachtingskaart asbestverdachte daken - uitrol - kennisname

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024027945 Vertrijksestraat 33. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023156735 - Willebringsestraat 78. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023125253 - Malendriesstraat 166 - 168. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Adviezen vergadering GECORO van 25 maart 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Bibliotheek. Principieel akkoord deelname Intergemeentelijk bibliotheekproject 'met de bibliotheek naar buiten'. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop Dorpshappening. Toelating

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop door particulier ten voordele van een menslievend doel. Toelating

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Onkruidveegwerken 2024. Gunning. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Uitvoeren van onderhoudswerken aan onverharde wegen 2024. Stopzetting van de plaatsingsprocedure. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Wegenis- en rioleringswerken - uitbreiding verkaveling Klaproos - Klaproos III - voorlopige oplevering. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Fluvius. Aarschotsebaan aanpassing offerte asfaltherstelling. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanstelling jobstudenten dienst Vrije Tijd - zomer 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Verkorte aanwervingsprocedure contractueel Poetsbeambte bepaalde duur  (6 maanden) E1-E3: kandidatenlijst - samenstelling jury - timing examen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Verkorte aanwervingsprocedure contractueel Technisch assistent Groendienst bepaalde duur  (6 maanden) D1-D3: kandidatenlijst - samenstelling jury - timing examen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Inkomende stukken. Periode 15/04/2024 t/m 19/04/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

EcoWerf: AV op 12/06/2024 om 19u30. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Interleuven. Algemene vergadering op 19/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanvraag adreslijsten 60-70 jarigen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Ecowerf: Kohier maart 2024. inkohiering openstaande bedragen. Bekrachtiging.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 20-21/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 145-159/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 23 april 2024

 

Bezwaar meerwaarde. Rechtszaak Gemeente Boutersem vs. Verelst Projects. Tweede Conclusie raadsman. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.