Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 7 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Aanvullend verkeersreglement zone 30 Geestelijkenhoek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Smisveldstraat 23 op 13/05/2024 van 07u00 tot 19u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkweg 27 van 08/05/2024 06u00 tot 18/05/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Smisveldstraat 23 op 30/05/2024 van 06u00 tot 21u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kumtichsestraat 25 op dinsdag 14/05/2024 van 06u00 tot 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Omleidingsplan werken Boutersemstraat voor gemeente Lubbeek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Kennisname

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Kennisname

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Herbestemming St-Remigiuskerk-Studiekost. Factuur 18. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Aanwerving Contractueel administratief medewerker personeel C1-C3 op basis van proces-verbaal examenverrichtingen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Aanwerving Contractuele deskundige personeel B1-B3 op basis van proces-verbaal examenverrichtingen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

IGS Hofheide: algemene vergadering van 27/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Inkomende stukken. Periode 29/04/2024 t/m 03/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Herbestemming Sint Annakerk Roosbeek: decreet betreffende de profaanverklaring. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Gunning CAAS/DAAS Cipal Schaubroeck. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Aanvullende studieopdrachten Fietspaden Kerkomsesteenweg. Vorderingsstaat 1 en factuur Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Erediensten. Financiering materiaaltechnische onderzoeken Kerk Butsel. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Gemeentelijke fiscaliteit. Leegstand woningen en gebouwen - vaststelling en verklaring uitvoerbaarheid kohier leegstand 2023/1.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Lijst college-retributies en belastingen. Visering en uitvoerbaarverklaring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 23/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 7 mei 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 168-177/20214 .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.