Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 12 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Korenmaat 17 van 17/04/2024 07u00 tot 19/04/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Vertrijksestraat 10 van 25/03/2024 06u00 tot 29/03/2024 18u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Klein-Heidestraat van 11/03/2024 06u00 tot 30/11/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 288 van 28/03/2024 06u00 tot 31/05/2024 18u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Resultaten snelheidsinformatiebord Waversesteenweg van 12/02/2024 tot en met 03/03/2024 . Kennisname

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanstelling gewestelijke GAS-vaststellers. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Project Interleuven. Verwachtingskaart asbestverdachte daken

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Kasseiweg Hertenstraat bescherming als monument. Gunstig advies. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Kasseiweg Keizerstraat bescherming als monument. Gunstig advies. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Milieumisdrijf proces-verbaal ANB. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023145031 - Eksterstraat 33 - 33A.  Goedkeuring advies naar gemeenteraad.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Trage wegen. Ontwerp eindrapport inrichtingsonderzoek Castellum verbinding. Standpuntinname. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Molensteenveld. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Zavelstraat 2. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Honsemsestraat 31. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Kerkomsesteenweg 42 - 52. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Herverdeling energieverbruik jeugdlokalen Dorpsstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Scoutslokalen. Maatregelen tegen onregelmatigheden in gemeentelijk gebouw. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Huur Boerenzaal voor benefiet tvv woningbrand Lubbeek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Uitvoeren van onderhoudswerken aan onverharde wegen 2024. Lastvoorwaarden en uit te nodigen firma's. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door Fluvius voor uitvoering werken Schoolstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Fietspadenproject Klein-Heidestraat Inn 1-2 en Inn 3-4. Ontwerpakten. Voorleggen aan gemeenteraad. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Verslag overleg bushaltes Stationsstraat en Leuvensesteenweg en inrichting Hoppin Vertrijk. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Definitieve vaststelling naamgeving paden in kader van ruilverkaveling Willebringen. Vaststelling

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Wegmarkeringen 2024 - gunning. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Brief overhangende takken Lubbeeksestraat 11. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Vaststelling consolidatiedatum arbeidsongeval. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Ingediende participatievoorstellen 2024. Voorstel tot verwerping. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Erediensten. KF Heilige Maria Boutersem: notulen van de kerkraad 19/02/2024. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Inkomende stukken. Periode 04/03/2024 t/m 08/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Burgemeestersoverleg regionale samenwerking Oost-Brabant oktober 2023 en 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Kerkfabriek H. Maria Boutersem: verkiezingen kerkraad 19/02/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Wijziging bijzondere politieverordening GAS-Snelheid. Agendering gemeenteraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Site Willebringen: Bepaling vezekeringsdekking. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 11/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 14/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 12 maart 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 612-613/2023 en 68-76/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 14/03/2024