Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 14 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Martelarenstraat 8 van 27/05/2024 06u00 tot 21/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Brugstraat / Elzestraat van 11/06/2024 07u00 tot 14/06/2024 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Onderwijs. Aankopen schooljaar 2024-2025. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar voor IIOA. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar voor IIOA - overdracht. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023113944 - Oude Baan 55. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024011535 - Klein-Heidestraat 42. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Omgevingsvergunning OMV_2021146826 - Klaproos. Aflevering verkavelingsattest 'aan alle voorwaarden voldaan'. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024002109 - 12DE Liniehof 12. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022085823 - Nieuwstraat binnengebied. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Leasing van een minigraafmachine. Gunning. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanwerving Contractuele technisch assistent D1-D3 met contract bepaalde duur na verkorte aanwervingsprocedure door middel van sollicitatiegesprek Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanwerving Contractuele poetsbeambte E1-E3 met contract bepaalde duur na verkorte aanwervingsprocedure door middel van sollicitatiegesprek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Vacantverklaring functie administratief medewerker burgerzaken bepaalde duur met optie tot verlenging via verkorte procedure 1 FTE loonschaal C1-C3. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Inkomende stukken. Periode 06/05/2024 t/m 10/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Woontrots. Algemene vergadering der aandeelhouders op 15/05/2024 om 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Gemeenteraad. Vaststelling te behandelen agendapunten zitting gemeenteraad 23/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Gemeentelijke fiscaliteit. Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen en drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten: Kohier niet-spontane aangiftes. Verzending aangetekende brieven. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 25/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 14 mei 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 178-185/2024). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.