Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 30 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Smidstraat 1 van 03/05/2024 07u00 tot 07/05/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkomsesteenweg 28 van 06/05/2024 06u00 tot 10/05/2024 19u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Wielerwedstrijd Pellenberg: omleiding via grondgebied Boutersem 26/05/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Verslag mobiliteitsoverleg 23/04/2024 - Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2024029581 - Kapelstraat 66 - 68. Advies naar gemeenteraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023049047 - Willebringsestraat 79. Standpuntinname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  OMV_2024041242 - Klein-Heidestraat 12B. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Leuvensesteenweg 154-158. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Omgevingsvergunning - OMV_2023099149 - Kerkomsesteenweg fietspaden. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023137017 - Eksterstraat 10Bis - Capuyenberg. Verslag Provinciaal Omgevingsambtenaar. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Tijdelijke drankvergunning: wijkschool Neervelp - zomerbar 19 juni 2024 van 15 u tot 22 u. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Lokale Economie. Inname standplaats openbaar domein- kerkplein Roosbeek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Grondverwerving wegenis en rioleringswerken Klein Heidestraat - Ooienbergstraat - Katspoelstraat voor de aanleg van afwaterings- en buffergrachten met riolering en bijhorignheden  - grondverwerving eigendom Kerkfabriek. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Wegenis- en rioleringswerken - uitbreiding verkaveling Eyckeveld - voorlopige oplevering. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Inkomende stukken. Periode 22/04/2024 t/m 26/04/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Dijledal: Algemene vergadering der aandeelhouders 08/05/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Vernieuwing telefoon-hosting 3CX. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 22/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 30 april 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 626/2023 en 160-167/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 02/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.