Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 2 APRIL 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Voorlopige vastststelling rooilijn F24 van Boststraat tot aan N234 Stationsstraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 2 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening straat BBQ Eksterstraat 29/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 2 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening Middeleeuws kampement van 29/06/2024 10u00 tot 30/06/2024 18u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein. Maagdomstraat 4. Periode van 10/04/2024 tot en met 12/04/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein. Torenhofstraat. Periode 08/04/2024 tot en met 31/05/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Doortocht Sanglier Gravier gravel night ride op 26/04/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Onderwijs: bijkomende pedagogische studiedag. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0. en 2.0. - 2023. Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024014387 Leuvensevoetweg 3A. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024020109 Kerkomsesteenweg 279. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Trage wegen. Eindrapport inrichtingsonderzoek Castellum verbinding. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Castellum-site: factuur bijkomend archeologisch onderzoek en bestemmings- en herbestemmingsonderzoek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Toetredingsovereenkomst MAGDA Documentendienst. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Verkoop grond gemeente Boutersem aan consoorten Stevens. Ontwerpakte. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Beslissing projectaanvraag in kader van de oproep Projectsusidies Natuur 2023. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het vijfde plan van de nieuwe en de af te schaffen wegen en waterlopen met de daarbij behorende kunstwerken van de ruilverkaveling Willebringen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Subsidies zaaltoelage 2023. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Fietspaden Kerkomsesteenweg.Bestek. Lastenvoorwaarden uitvoering, Raming en Gunningswijze. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Principieel akkoord herinrichting parking pastorie Butsel. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Vrijgave waarborg bij bouwwerken Strijdersstraat 66. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Grondverwerving voor de aanleg van fietspaden langs de Malendriesstraat i.k.v. aanleg 2DWA-riolering Malendriesstraat opwaarts tot de grens met Lubbeek. Aanstelling notaris. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Weigering aanleg voetpad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door Proximus Area 2.2 voor uitvoering werken Heidestraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Inkomende stukken. Periode 25/03/2024 t/m 29/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Herbestemming St-Remigiuskerk-Studiekost. Factuur 17. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Kredietverschuiving Gemeentebudget. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Huur van een minigraafmachine. Lastvoorwaarden, gunningswijze en uit te nodigen firma's. Goedkeuring .

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 16/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 2 april 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's (lijsten 114-120/2024). Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/04/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.