Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 15 MEI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 15 mei 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022124455 - Verbindingsweg 2. Verlening advies n.a.v. tweede openbaar onderzoek.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 15 mei 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 22/05/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.