Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 19 MAART 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Oude Baan 110 van 25/04/2024 07u00 tot 29/04/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Hertenstraat ikv RVK Willebringen van 30/03/2024 06u00 tot 03/02/2025 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Lubbeeksestraat 69 van 25/04/2024 06u00 tot 31/05/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkplein Roosbeek op 25/03/2024 van 7u30 tot 8u30 en op 29/03/2024 van 15u00 tot 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Aarschotsebaan 26A van 02/04/2024 07u00 tot 12/04/2024 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Overzicht snelheidscontroles politiezone Lubbeek februari 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Onderwijs. Aankopen schooljaar 2024-2025. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Koepelproject Ferm - Mamadepot Hageland. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Subsidiereglement aanpak Aziatische hoornaars. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Overtreding Leuvensesteenweg 465. Kennisname

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Overtreding Leuvensesteenweg 58. Kennisname

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023159556 - Droge Vijvers 13. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024003356 - Dorpsstraat 19. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024004737 Boskouterstraat 53. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024007974 - Aarschotsebaan 26. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023123209 - Kerkomsesteenweg 288 - 288A - 288B - 288C. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot stedenbouwkundig attest - SA 2023/2 - Willebringsestraat 11A. Intrekking eerdere beslissing. Goedkeuring nieuwe beslissing.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Pastoriestraat 70. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023137017 - Eksterstraat 10Bis - Capuyenberg. Standpuntinname

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Vraag notaris tot interesse voor de aankoop van een perceel gelegen in Bierbeek

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Doorendoor. Aangepast voorstel parking Go! / VME assistentiewoningen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Geakteerde meldingen door de gemeentelijk omgevingsambtenaar. Kennisname

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Overeenkomst gebruik zwembad Tienen. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Overeenkomst van tijdelijk en kosteloos gebruik voor onbebouwde landgoederen. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aankoop en levering van opklapbare tafels op transportkarren voor de gemeentelijke uitleendienst.  Lastvoorwaarden en gunningswijze. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Brief ter aankondiging opmaak rooilijnplan kruispunt Nieuwstraat met de Strijdersstraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Affectatie van privaat naar openbaar domein. Parking Pastoriestraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Wegenis- en rioleringswerken Fluvius R2544. Studiekosten. Vorderingsstaat 1. Factuur 42702301. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanwervingsprocedure contractueel voltijds Administratief Medewerker Personeel C1-C3: kandidatenlijst - samenstelling en vergoeding jury - timing examen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanwervingsprocedure contractueel voltijds Deskundige Personeel B1-B3: kandidatenlijst - samenstelling en vergoeding jury - timing examen: Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Ontslagname gemeentepersoneel. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Verkoop gronden gemeente aan ANB en ontwerpakte. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Inkomende stukken. Periode 11/03/2024 t/m 15/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Zefier. Algemene jaarvergadering op 13/06/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Gemeenteraad. Vaststelling te behandelen agendapunten zitting gemeenteraad 28/03/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Erediensten. H.Maria Boutersem. Jaarrekening 2023. Agendering gemeenteraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Erediensten- VPK Leuven- Jaarrekening 2023. Agendering gemeenteraad. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 14 /2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 21/03/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 19 maart 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 77-84/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 21/03/2024