Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 14 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Racing Butsel: kaartavonden op 10/09, 24/09, 08/10 en 22/10/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Tijdelijke politieverordening communie Vertrijk. Intrekking.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Tijdelijk politieverordening. Instellen parkeerverbod en éénrichtingsverkeer Koutemstraat aan de parochiekerk van Vertrijk op 18/09/2021, 19/09/2021 en 03/10/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Oxfam Wereldwinkel Boutersem: 11.11.11.-quiz op 12/11/2021.

Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Tijdelijke politieverordening. Parkeerverbod kerkplein Roosbeek. Nacht van de duisternis 9 oktober. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Onderwijs: bijkomende vakantiedagen schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Personeel - functie beleidsondersteuner TAO 22/24 voor het schooljaar 2021-2022. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Trajectbegeleiding Schoolsite Kerkomsesteenweg. Factuur 14. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Renovatie Schoolsportzaal. Proces-verbaal voorlopige oplevering. Goedkeuring verworpen

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Toegankelijk maken gedeelte voetweg 32 Kerkomsesteenweg. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Vernieuwen Contract Ecowerf voor bedrijfsafvalstoffen. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

SVK Pro - Tweede oproep. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021116587 - Heidestraat 14- Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - 2021102580 - Schoolstraat 4 - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2019114958 - Klein-Heidestraat 9 - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - 2021115961 Klein-Heidestraat 24, 26 en 26A - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Woonbeleid afstemmen op 50-plussers enquête - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Besluit minister na beroep: OMV 2020050446– 2020-407-Guilliams Green Power - deels vergunning - deels weigering. Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Boutersem Blinkt - opleiding en  teambuilding personeel in kerk Neervelp op 17/09/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanleg speelterrein Malendries Kerkom. Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Lokale Economie.Reizende drankvergunning Lopez Valentina. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Vrijgave waarborg Liema Wegenbouw. Onderhouds- en herstellingswerken. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Vrijgave gedeeltelijke waarborg Liema Wegenbouw. Herinrichting Nieuwstraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Herbestemming St-Remigiuskerk-Studiekost. Factuur 1. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Herbestemming St-Remigiuskerk-Studiekost. Factuur 2. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanwijzing gemeentelijk omgevingsambtenaar. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Deelname nacht duisternis 09/10/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Inkomende stukken. Periode 06/09/2021 t/m 10/09/2021. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Renovatie Schoolsportzaal. Vrijgave waarborg. Goedkeuring verworpen

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Meerwaardebelasting. Bezwaar. Gegrond

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Huur locatie BKO Roosbeek. Rechtzetting bedrag indexatie. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Meerjarenplan 2020-2025. Opvolgingsrapportering eerste semester 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 58-59 /2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 14 september 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's (lijsten 277-2778/2021)- Lonen (Lijsten262-276/2021). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 15/09/2021