Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 5 OKTOBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Privé verjaardagsfeest Smoke & Fire 09/10/2021 tussen 19u00 en 24u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Natuurpunt: spaghetti-avond op zaterdag 04/12/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Pardon ze kessemesstalleke op 18/12/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Verjaardagsfeest 18-jarige dochter Schuttersveld Neervelp op 10/11/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Boutersem Wandelt- Halloweentocht op 31/10/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Jat-eventdrivers - overeenkomst ihkv de eindejaarscampagne "veilig vervoer" 2021/2025. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Opening Bos van de hoop op 12 december 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Verslag vergadering erosie en wateroverlast 26/8. Kennisname

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning -  2021038296 - Oude Baan 48a. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Omgevingsvergunning OMV_2020121671. Aflevering verkavelingsattest 'aan alle voorwaarden voldaan'. Goedkeuring onder voorwaarden

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Advies aan provincie OMV_2021034360. Klein-Heidestraat 58. Adviesverlening

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Vaststelling inventaris bouwkundig erfgoed. Kennisname

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Tijdelijke politieverordening beperken snelheidslimiet naar 30km/uur deel Kerkstraat tussen Kumtichsestraat en Kerkomsesteenweg. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Meerwerken. plaatsen drainage in de berm Domstraat in het kader van de Wegenis en rioleringswerken Fluvius R2545 Hertenstraat-Torenhofstraat-Willebringsestraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Ondergronds brengen nutsleidingen Meldertsestraat in het kader van de wegeins en rioleringswerken Fluvius Meldertsestraat R3104 en de aanleg van Fietspad D in het kader van de Ruilverkaveling Willebringen : Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Inkomende stukken. Periode 27/09/2021 t/m 01/10/2021. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Wonen. Leegstand Leuvensesteenweg 347. Intrekking besluit 07.09.2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Leegstand. Bezwaar tegen belasting. Leuvensesteenweg 347/1. Gegrond

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Ambtshalve ontbinding jeughuis Boutersem. Ontwerp dagvaarding. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 64 /2021.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 5 oktober 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's (lijsten 299-301 en 309-310/2021)- Lonen (Lijsten 303-307/2021). Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021