Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 10 AUGUSTUS 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Okra Boutersem. Spelnamiddag op donderdag 26/08/2021 van 14u00 tot 19u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Binnenhof: zomerfeest op 28/08/2021 tussen 16u00 en 21u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Straatfeest Groenstraat 14 en 15/08/2021 telkens tussen 18u00 en 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Doortocht Heuvelkesroute op 29/08/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Tijdelijk politieverordening naar aanleiding van de inname openbaar domein Dorpsstraat- Kerkplein, Boutersem. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Tijdelijke politieverordening. Parkeerverbod en snelheidsbeperking deel Kerkomsesteenweg in kader van organisatie ruitertornooi 14 en 15/08/2021, 21 en 22/08/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 12/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Plan-MER voor het Belgisch Programma in  kader van Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) 2021-2027. Landbouwbeleid 2023-2027. Kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Openbaar onderzoek digitale atlas onbevaarbare waterlopen kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Cultuur. Aanstelling dorpsdichter 2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Lokale Economie. Toelating drankvergunning Ingridiënt. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Lokale Economie. Aanvraag occasionele drankvergunning LRV Ruiters. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Onderhandse verkoop van de tractor. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Verlenging deeltijdse werkhervatting na ziekte. Helga Bollens.  Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Inkomende stukken. Periode 02/08/2021 t/m 06/08/2021. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Gemeenteraad. Vaststelling te behandelen agendapunten zitting gemeenteraad 19 augustus 2021. Kennisname

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Leegstand. Bezwaar tegen belasting. Bergstraat 7. Ongegrond

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 48-49/2021. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 11/08/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 10 augustus 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 235-240/2021) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 11/08/2021