Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 28 SEPTEMBER 2021

Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Sluipverkeer nav wegenwerken in de Keizerstraat - Drogenhof - Werenberg - Roosbeeksestraat. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Design&Build. Nieuwbouw Kleuterschool + BKO. Vorderingsstaat 1 na bekomen omgevingsversgunning. Factuur 21090001. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Aanvraag tot verdeling van een perceel Assenweg 26. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Samenwerkingsovereenkomst: Realisatie nabesteming zandwinning Kerkom. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Subsidieaanvraag groenblauwe dooradering in de bebouwde ruimte. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Definitieve vaststelling nieuwe straatnaam Leeuwkenshof. Kennisname

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Definitieve vaststelling nieuwe straatnamen Capuyenberg als voorstel naar de gemeenteraad - Kennisname

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Keuze afbakening werkingsgebied voor de vorming van de toekomstige woonmaatschappij. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Studie en ontwerp renovatie en uitbreiding schoolsportzaal. Factuur 10- opvolging schoolsporthal Boutersem tot voorlopige oplevering. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Onderhoudscontract branddetectie schoolsportzaal - Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken Fluvius Stationsstraat Sint Ermelindisstraat brugstraat in het kader van de aanleg Fietsnelweg Fase 1. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 2. Intrekking

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 3. Intrekking

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 2. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Heraanleggen voetpaden (inclusief boordsteen en greppel met slikkers) vanaf het kruispunt N234 Smidstraat / Stationsstraat tot en met Neervelpsestraat 1 swo Vlaams Gewest. vorderingsstaat en betalingsaanvraag 3-. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Hospitalisatieverzekering. Keuze formule. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Erediensten. KF Heilige Maria Boutersem: notulen van de kerkraad van 02/09/2021. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Inkomende stukken. Periode 20/09/2021 t/m 24/09/2021. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Brandweer. Dagvaarding tussenkomst. Vraag afstand rechtsplegingsvergoeding. Weigering.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Belasting op de huis-aan-huisverspreiding van niet-geadresseerde reclamebladen en drukwerken met handelskarakter en gelijkgestelde producten: Bezwaar tegen belasting.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Leegstand. Leegstand Leuvensesteenweg 312 en Kerkomsesteenweg 295.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Leegstand. Bezwaar tegen belasting. Kerkomsesteenweg 295. Gegrond

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Leegstand. Bezwaar tegen belasting. Leuvensesteenweg 312.  Gegrond

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Bestelbons. Lijstnr. 61-63/2021.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 292-297/2021) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021
Overzicht punten

 

Zitting van 28 september 2021

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijst 298/2021) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 08/10/2021