Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 6 FEBRUARI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening naar sterren kijken op 23/03/2024 van 06u00 tot 0u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening Rommelmarkt Kerkplein Boutersem en aanpalende straten op 01/05/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening Schlagerfestival 13/07/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kumtichsestraat van 07/02/2024 07u00 tot 16/02/2024 17u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Lubbeeksestraat 21 op 26/02/2024 van 06u00 tot 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 46 van 01/03/2024 12u00 tot 04/03/2024 12u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Lubbeeksestraat 21 op van 14/02/2024 06u00 tot 21/02/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Smisveldstraat 23 van 04/03/2024 07u00 tot 06/03/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein reiniging riolering van 12/02/2024 tot 01/03/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Tijdelijke politieverordening 1000 km voor kom op tegen kanker op 09/05/2024 van 06u00 tot 22u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Infobrief - parkeergedrag Kerkeveld. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Resultaten snelheidsinformatiebord Kerkomsesteenweg ter hoogte van huisnummer 27 van 08/01/2024 tot en met 28/01/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023140058 - Willebringsestraat 18. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2023158659 - Leuvensesteenweg 288. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Aanpassing van het retributiereglement inzake het verstrekken van inlichtingen, verlenen van attesten en vergunningen en aktename meldingen op onroerende goederen in het kader van de omgevingsvergunning. Agendering gemeenteraad. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Bezwaar stedenbouwkundig attest - SA 2023/2 - Willebringsestraat 11A.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Aanvraag filmploeg - VK Tegelwippen. Standpuntiname.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Beroepsprocedure bij Raad voor Vergunningsbetwistingen - OMV_2022085823 - Nieuwstraat binnengebied. Kennisname voorstel verzoekschrift tot vernietiging.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Beroepsprocedure bij Deputatie voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022124455 - Verbindingsweg 2. Kennisname verslag POA.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Sportdag personeel 25/04/2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Impulssubsidie 2023: subsidies voor sportclubs met een jeugdwerking.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Team Amigo's: Tijdelijke drankvergunning: Licht in het park 2023 op 16 maart 2024 van valavond tot 22u. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop Team Amigo's - jaartoelating. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Maaien rond straatmeubilair 2024. Gunning en lastvoorwaarden. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Onkruidveegwerken 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Wegmarkeringen 2024 - Goedkeuring gunning en lastvoorwaarden.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Inkomende stukken. Periode 29/01/2024 t/m 02/02/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Erediensten. KF Heilige Maria Boutersem: notulen van de kerkraad van 15/01/2024.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr. 6/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 07/02/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 6 februari 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 586-589/2023 en 24-26/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 07/02/2024