Agenda College van burgemeester en schepenen

Van 4 JUNI 2024

Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Evenementenloket goedgekeurde evenementen. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kumtichsestraat 67 van 10/06/2024 06u00 tot 14/06/2024 19u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein diverse locaties op de Leuvensesteenweg en zijstraten vanaf kruispunt Leuvensesteenweg - Stationsstraat tot kruispunt Leuvensesteenweg – Zavelstraat van 17/06/2024 06u00 tot 19/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Assenweg 33 op 16/07/2024 van 10u00 tot 14u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Nieuwstraat 79 van 05/06/2024 06u00 tot 14/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Leuvensesteenweg 393 van 10/06/2024 06u00 tot 15/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Kerkweg 15 van 10/06/2024 06u00 tot 12/06/2024 20u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening Straatfeest Groenstraat 31 augustus 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Lubbeeksestraat 92-94 met rijbaan van 10 t/m 21 juni 2024. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten Ga naar de bekendmaking

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Tijdelijke politieverordening. Inname openbaar domein Torenhofstraat thv huisnummer 29 van 11/06/2024 07u00 tot 13/06/2024 16u00. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Verlenging verlof voor bijzondere opdracht OVSG. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Verhoging tarief BKO Ferm - indexering. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Kapmachtiging.  Kappen van 3 jonge zwarte elzen gekapt voor werken aan de waterloop. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2024047296 - Brugstraat 6A en 6B. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Opheffing twee stedenbouwkundige verordeningen in kader van Verzameldecreet Omgeving. Voor te leggen aan gemeenteraad ter goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Aanvraag tot verdeling - Hazenbosstraat. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Verslag vergadering GECORO van 16 mei 2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2019060298 - Windturbines. Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor de aanvraag tot omgevingsvergunning - OMV_2022085823 - Nieuwstraat binnengebied. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Beslissing van de Deputatie inzake omgevingsvergunning - OMV_2023003662 - Ruilverkaveling Willebringen (deel 5). Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Beslissing Deputatie inzake omgevingsvergunning - OMV_2023143197 - Broekstraat 24. Kennisname

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Huur polyvalente zaal met gebruik speelplaats.  Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Verdeling sporthaluren 2024-2025. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Huur Boerenzaal voor fuif tvv Stichting tegen Kanker. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Naamgeving Polyvalente zaal. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Lokale Economie. Bijkomende afwijking wekelijkse rustdag 2024. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop 't Prieeltje. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Lokale Economie. Occasionele verkoop Armonea. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Verstevigen muur Scouts. Gunning herstelwerken. Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Aanvraag tot uitvoering netwerken door Proximus voor uitvoering werken Geestelijkenhoek. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Aanwerving Technisch Beambte Poetsdienst E1-E3 vanuit werfreserve verkorte procedure met een contract van bepaalde duur voor 6 maanden. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Inkomende stukken. Periode 27/05/2024 t/m 31/05/2024. Kennisname.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Zittingen college. Notulen vorige zitting. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Fiscaliteit. Masten en Pylonen. Aanslagjaar 2023. Ongegrondverklaring bezwaar Belgian Tower Partners. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Fiscaliteit. Masten en Pylonen. Aanslagjaar 2023. Ongegrondverklaring bezwaar Proximus. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Studieopdracht herinrichting doortocht Roosbeek en aanleggen van fietspaden langs de Leuvensesteenweg. Factuur 620027977. Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Bestelaanvragen. Lijstnr.30/2024.Goedkeuring

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Overzicht punten

 

Zitting van 4 juni 2024

 

Aanrekeningen. Inkomende facturen en creditnota's  (lijsten 209-216/2024) .Goedkeuring.

 

Publicatiedatum: 04/06/2024
Disclaimer

Publicatie LBLOD

De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.

Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:

Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.